Prijavni uslovi za pojedinačno učešće

Učesničko pravo na jubilarnom desetom Festivalu nekretnina i investicija stiče se uplatom kotizacije. Kotizacija uključuje ID bedž, kotizacioni komplet sa Katalogom, programom i ostalim materijalima, pravo učešća u svim programima, pravo na animativne sadržaje i prateće programe, koktel dobrodošlice i posluženje u kafe pauzama, kao i učešće na “Večeri prijatelja”.

Rok za dostavu prijava i plaćanje je 6. maj 2019. godine.

Učesnici koji samostalno obezbijeđuju smještaj u toku FREI 2019 uplaćuju:

-
–      kotizaciju za cijeli FREI period (13-16.maj) (puna kotizacija: oznaka REF) ili
–      dnevnu kotizaciju (DNE) koja važi za dan naznačen u prijavi.

Učesnicima su na raspolaganju i aranžmani Organizatora koji uključuju kotizaciju i smještaj u hotelu “Avala Resort & Villas” u “single-used” (1/1) ili dvokrevetnoj (1/2) sobi (noćenje+doručak, boravišna taksa i osiguranje). Cijene aranžmana važe za jednu osobu. Dodatna restoranska usluga (polupansion ili pansion) i soba sa pogledom na more su posebne opcije.

NAPOMENA: „Hotel Avala Resort&Villas“ raspolaže smještajem u recepcionoj zgradi i u vilama. Sobe se dodjeljuju prema trenutnoj rapoloživosti, pa Organizator nema mogućnosti garantovanja objekta u kome će se soba nalaziti.

 

Screen Shot 2019-04-04 at 09.12.58
Ime i Prezime

Funkcija

Naziv firme

Adresa

PIB

PDV registracioni broj

Telefon

E-mail

Ovim se neopozivo prijavljujem za učešće na FREI 2019 (hotel “Avala Resort & Villas”, Budva) prema sljedećem:

1. KOTIZACIJA (učešće bez smještaja)

 REF – puna kotizacija (13. – 16.maj) DNE – dnevna kotizacija za dan    

2. ARANŽMANSKO UČEŠĆE (smještaj sa kotizacijom, noćenje-doručak, BTO)

ARANŽMAN:           (molimo unesite oznaku iz cjenovnika)

Datum dolaska: 

I dodatne opcije (markirati)

 HB – Polupansion

 FB – Puni pansion

 SV – Pogled na more

3. Prevozne usluge

 AV – Zainteresovan sam za avionski prevoz

 TR – Zainteresovan sam za transfer

Cijene avio-prevoza i transfera sa/do aerodrome se dostavljaju po zahtjevu.

  • Dodatne informacije se mogu dobiti e-mail-om (frei@freitime.com) ili telefonom (+381 11 21 21 188 i +381 11 42 81 197).
  • Prijava se dostavlja do 6.maja.2019. elektronskim putem na adresu frei@freitime.com i smatra se važećom bez pečata i potpisa.
  • Prijava ima status zahtjeva za rezervacijom. Rezervacija izvršena prijavom važi samo u roku plaćanja koji je naznačen na instrukciji. Ukoliko plaćanje nije izvršeno u naznačenom roku, prijava se smatra otkazanom, pa je potrebno obnoviti.
  • Uplate izvršene po prijavi su neopozive. Moguće su samo izmjene imena učesnika i eventualno, strukture smještaja, ako Organizator može prihvatiti promjenu.