Prijavni uslovi za pojedinačno učešće

Svi pojedinačni učesnici FREI 2018 moraju biti prijavljeni i registrovani. Učesničko pravo se dobija uplatom kotizacije ili korišćenjem kotizacije stečene po osnovu kompanijskog učešća.

Kotizacija obezbjeđuje registracioni komplet sa Katalogom i ostalim materijalima, pravo učešća u svim programima, pravo na animativne sadržaje i prateće programe, koktel dobrodošlice i posluženje u kafe-pauzama i učešće na „Večeri prijatelja”.

Prijavljivanje se vrši dostavljanjem zbirne prijave koja je sastavni dio ovog dokumenta na adresu frei@freitime.com. Organizator će ukupnu nadoknadu obračunatu po prijemu prijave i umanjiti je za  vrijednost kotizacija i hotelskih aranžmana koji firmi pripadaju po osnovu kompanijskog učešća. Obračun će biti dostavljen kao instrukcija za uplatu u korist agencije BTA Budva (oficijelni operator Festivala).

Prijava koju firma dostavi ima status zahtjeva za rezervacijom. Rezervacija izvršena prijavom važi samo u roku plaćanja koji je naznačen na instrukciji. Ukoliko plaćanje nije izvršeno u naznačenom roku, prijava se smatra otkazanom, pa je potrebno obnoviti. Uplate izvršene po prijavi su neopozive. Moguće su samo izmjene imena učesnika i eventualno, strukture smještaja, ako Organizator može prihvatiti promjenu.

Učesnici koji samostalno obezbjeđuju smještaj u toku FREI 2018 moraju imati

  • punu kotizaciju za cijeli FREI period (7-10. maj) (oznaka REF) ili
  • dnevnu kotizaciju (DNE) koja važi za dan naznačen u prijavi.

Aranžmani organizatora uključuju kotizaciju i smještaj u hotelu “Avala Resort & Villas” u “single-used” (1/1) ili dvokrevetnoj (1/2) sobi (noćenje+doručak, boravišna taksa i osiguranje). Cijene aranžmana važe za jednu osobu.

tabela
Ime i Prezime

Funkcija

Naziv firme

Adresa

PIB

PDV registracioni broj

Telefon

E-mail

Ovim se neopozivo prijavljujem za učešće na FREI 2018 (hotel “Avala Resort & Villas”, Budva) prema sljedećem:

1. KOTIZACIJA (učešće bez smještaja)

 REF – puna kotizacija (7. – 10.maj) DNE – dnevna kotizacija za dan    

2. ARANŽMANSKO UČEŠĆE (smještaj sa kotizacijom, noćenje-doručak, BTO)

ARANŽMAN:           (molimo unesite oznaku iz cjenovnika)

Datum dolaska: 

I dodatne opcije (markirati)

 HB – Polupansion

 FB – Puni pansion

 SV – Pogled na more

3. Prevozne usluge

 AV – Zainteresovan sam za avionski prevoz

 TR – Zainteresovan sam za transfer

Cijene avio-prevoza i transfera sa/do aerodrome se dostavljaju po zahtjevu.

  • Dodatne informacije se mogu dobiti e-mail-om (frei@freitime.com) ili telefonom (+381 11 21 21 188 i +381 11 42 81 197).
  • Prijava se dostavlja do 30. aprila.2018. elektronskim putem na adresu frei@freitime.com i smatra se važećom bez pečata i potpisa.
  • Prijava ima status zahtjeva za rezervacijom. Rezervacija izvršena prijavom važi samo u roku plaćanja koji je naznačen na instrukciji. Ukoliko plaćanje nije izvršeno u naznačenom roku, prijava se smatra otkazanom, pa je potrebno obnoviti.
  • Uplate izvršene po prijavi su neopozive. Moguće su samo izmjene imena učesnika i eventualno, strukture smještaja, ako Organizator može prihvatiti promjenu.